MirZa

JCross

Klikni vlevo na trojúhelníček, poslechni si anglické slovo. Rozklikni a vyber správný český výraz ke správnému anglickému výrazu.