MirZa

JCross

Klikni vlevo na trojúhelníček, poslechni si anglické slovo. Rozklikni a vyber správný český výraz ke správnému anglickému výrazu.
change the text

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/4595.mp3

addition of a heading

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/4620.mp3

inserting text from another file

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/4623.mp3

graphical editing

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/5631.mp3

publication of the work

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/5632.mp3

publication of the document

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/5639.mp3

Delete the text.

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/13933.mp3

saving and closing the document

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/13955.mp3

save in a format

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/13958.mp3

closing the document

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/13991.mp3

Write into this row.

http://http://moodlinka.ped.muni.cz/clil/data/sound/14125.mp3