SEZNAM AUTORŮ

 

ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ

 

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ: ČESKO-SLOVENSKÉ ZKUŠENOSTI

TEXT PUBLIKACE

 

KONTAKTY


 

A B C D E F G H I J K L M N O P  Q

R

S T  U  V W X Y Z

SOFTWARE

 

 

 

 

H

HORKÁ HANA
Doc. PaedDr. Hana Horká, CSc.
Masarykova univerzita
Pedagogická fakulta
Poříčí 31, 603 00 Brno
Česká republika
E-mail: horka@ped.muni.cz

 

 

 

-01-
VÝCHOVA KE ZDRAVÍ V ENVIRONMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

 

 


 

 

K

KACHLÍK PETR 
MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
Masarykova univerzita
Pedagogická fakulta
Poříčí 7, 603 00 Brno
Česká republika
E-mail: kachlik@ped.muni.cz

 

 

 

-10-
RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY A STŘEDOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ PŘI PRÁCI S POČÍTAČEM A S INTERNETEM

 

 


    KOHOUTEK RUDOLF
prof. PhDr. Rudolf Kohoutek, CSc.
Masarykova univerzita
Pedagogická fakulta
Poříčí 31, 603 00 Brno
Česká republika
E-mail: rudolf.kohoutek@gmail.com

 

    -09-
IDENTIFIKACE, REEDUKACE A PSYCHOTERAPIE DIFICILIT A PORUCH CHOVÁNÍ A PROŽÍVÁNÍ
   
    L

LÍŠKOVÁ MIROSLAVA
PhDr. Miroslava Líšková, PhD.
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Kraskova 1, 949 74 Nitra
Slovenská republika
E-mail: mliskova@ukf.sk

 

    -07-
VÝCHOVA K ZDRAVIU VO VYJADRENÍ RESPONDENTOV ZO ŠKOLSKÉHO PROSTREDIA V NITRIANSKOM A PREŠOVSKOM KRAJI
   
   

M

MUŽÍK VLADISLAV 
doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.
Faculty of Education Masaryk University
Poříčí 31, 603 00 Brno
Czech Republic
E-mail: muzik@ped.muni.cz

 

 

 

-08-
ZKUŠENOSTI S VÝCHOVOU KE ZDRAVÍ V ČESKÉM ZÁKLADNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

 

 


    MUŽÍKOVÁ LEONA 
PhDr. Lešona Mužíková, Ph.D.
Masarykova univerzita
Pedagogická fakulta
Poříčí 31, 603 00 Brno
Česká republika
E-mail: muzikova@ped.muni.cz

 

    -08-
ZKUŠENOSTI S VÝCHOVOU KE ZDRAVÍ V ČESKÉM ZÁKLADNÍM VZDĚLÁVÁNÍ
   

 

 

R

ROMANOVÁ MARTINA
PaedDr.
Martina Romanová, PhD.
Constantine the Philosopher University in Nitra
Faculty of Social Sciences and Health Care
Kraskova 1, 949 74 Nitra
Slovak Republic
e-mail:
mromanova@ukf.sk

 

 

 

-02-
NOVŠIE PRÍSTUPY V OBLASTI PREVENCIE RÔZNYCH FORIEM RIZIKOVÉHO SPRÁVANIA V OBDOBÍ ADOLESCENCIE – PREDSTAVENIE PRÍSTUPU SOCIÁLNYCH NORIEM

   
    Ř

ŘEHULKA EVŽEN
prof. Phdr. Evžen Řehulka, CSc.
Faculty of Education Masaryk University
Poříčí 31, 603 00 Brno
Czek Republic
E-mail: rehulka@ped.muni.cz

 

    -0- 
ÚVOD
    -06- 
NÁZORY OBČANŮ ČESKÉ REPUBLIKY NA ZDRAVÍ A KVALITU ŽIVOTA ŠKOLNÍ MLÁDEŽE
   

 

 

S

SOLLÁR TOMÁŠ
PhDr. Tomáš Sollár, PhD.
Constantine the Philosopher University in Nitra
Faculty of Social Sciences and Health Care
Kraskova 1, 949 74 Nitra
Slovak Republic
E-mail: tsollar@ukf.sk

 

 

 

-02- 
NOVŠIE PRÍSTUPY V OBLASTI PREVENCIE RÔZNYCH FORIEM RIZIKOVÉHO SPRÁVANIA V OBDOBÍ ADOLESCENCIE – PREDSTAVENIE PRÍSTUPU SOCIÁLNYCH NORIEM

 

 


 

 

SOLLÁROVÁ EVA 
Prof. PhDr. Eva Sollárová, CSc.
Constantine the Philosopher University in Nitra
Faculty of Social Sciences and Health Care
Kraskova 1, 949 74 Nitra
Slovak Republic
E-mail:esollarova@ukf.sk

 

 

 

-03- 
FACILITOVANIE PSYCHOLOGICKY ZDRAVÉHO FUNGOVANIA OSOBNOSTI

 

 


 

  VÖRÖSOVÁ GABRIELA
doc. PhDr. Gabriela Vörösová , PhD.
Constantine the Philosopher University in Nitra
Faculty of Social Sciences and Health Care
Kraskova 1, 949 74 Nitra
Slovak Republic
E-mail: gvorosova@ukf.sk

 

 

 

-25-
ZDRAVIE V KONTEXTE OŠETROVATEĽSTVA

 

 


 

 

Z

ZRUBCOVÁ DANA
PhDr. Dana Zrubcová, PhD.
Constantine the Philosopher University in Nitra
Faculty of Social Sciences and Health Care
Kraskova 1, 949 74 Nitra
Slovak Republic
E-mail: dzrubcova@ukf.sk

 

 

 

-04- 
PODPORA DUŠEVNÉHO ZDRAVIA V KONTEXTE OŠETROVATEĽSTVA