Externí webové prezentace
Partneři katedry
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Technická grafika a konstrukce (TE2BP_TGK)

Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D. ((přednášející)) Mgr. Petr Vybíral ((cvičící))

Cíle předmětu

Po ukončení předmětu by student měl být schopen číst a kreslit technické výkresy v pravoúhlém promítání.

Osnova

 • Technická normalizace
 • Technické zobrazování
 • Pravidla pro zobrazování na výkresech
 • Základní pojmy a pravidla kótování
 • Pravidla kótování geometrických a konstrukčních prvků součástí
 • Tolerování rozměru
 • Struktura povrchu
 • Strojní součásti
 • Konstrukční prvky
 • Spoje
 • Konstrukční dokumentace
 • Výkresy polotovarů
 • Stavební výkresy a schémata
 • Konstrukce s využitím výpočetní techniky

E-Learning