Externí webové prezentace
Partneři katedry
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Praktické činnosti 2 (MSBP_PC2)

Mgr. Petr Vybíral (cvičící) Ing. Gabriela Štěpánová (přednášející) Mgr. Karel Picka (cvičící)

Cíle předmětu

Po ukončení předmětu by student měl být schopen využít základní vědomosti a dovednosti při práci s textilními, technickými a netradičními materiály a ocenit získanou inspiraci pro pracovní činnosti předškolních dětí v návaznosti na Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání a dále aplikovat práci se stavebnicemi a základy technické grafiky a práce s PC.

Osnova

 • Textilní techniky – textilní koláž

 • Náměty z textilu – šaty dělají člověka

 • Náměty z textilu – bytový textil – ubrousek, prostírání

 • Náměty z textilu - ozdobné šňůry, panáčci

 • Náměty z přírodnin - jarní přírodniny

 • Náměty z materiálů a věcí používaných v domácnosti

 • Využití netradičních druhů materiálů

 • Kombinace materiálů

 • Náměty ze dřeva a plastů

 • Modelářství

 • Stavebnice pro děti

 • Seznámení s počítačem, využití osobního počítače, technické zobrazování

E-Learning