Externí webové prezentace
Partneři katedry
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Digitální technika (TE2BP_DIG)

doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D. (přednášející) doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D. (přednášející)

Cíle předmětu

Na konci tohoto kurzu bude student schopen: Vysvětlit a realizovat základní obvody z oblasti digitální techniky.Popsat číslicové obvody a jejich použití, od základních logických hradel až po využití v mikropočítačích.

Osnova

 • Úvod do číslicové techniky, analogové a číslicové zobrazení signálů

 • Číselné soustavy, převody mezi číselnými soustavami

 • Kódování dat, kódy používané pro strojové operace.

 • Logické funkce, jedné a dvou proměných, Booleova algebra, způsoby popisu logických funkcí.

 • Minimalizace logických funkcí.

 • Základní logické členy,logická zapojeníTTL, logické obvody CMOS

 • Kombinační logické členy,dekodéry, multiplexery, komparátory.

 • Sekvenční logické obvody, klopné obvody, posuvné registry, čitače.

 • Paměti.

 • Základy výpočetní techniky, vnitřní uspořádání počítače.

 • Základy mikroprocesorové techniky.

 • Jednočipové mikropočítače.

E-Learning