Externí webové prezentace
Partneři katedry
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Didaktika VT 1 (TE2MP_DVT1)

Ing. Martin Dosedla, Ph.D. (cvičící)

Cíle předmětu

Na konci tohoto předmětu bude student schopen: tvořit interaktivní prezentace o svých teoretických znalostech v oblasti IT; tvořit školní plány na výuku z oblasti informatiky; předkládat poznatky o metodách výuky a oblastech výuky na ZŠ; aktivně vyučovat látku z oblasti výpočetní a komunikační techniky

Osnova

 • Výuka informačních technologií na ZŠ

 • Témata výuky výpočetní techniky

 • Prezentace I.

 • Prezentace II.

 • Prezentace III.

 • Využití výpočetní techniky v neinformatických předmětech

 • Využití VT pedagogy na ZŠ

 • Elektronická výuka – e-learning

 • Projektový přístup k výuce informačních a komunikačních technologií

 • Motivace žáků na ZŠ

 • Směry vedení výuky podle RVP pro základní vzdělávání

 • Diskuze

E-Learning