Externí webové prezentace
Partneři katedry
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Didaktika 4 (TE2MP_DID4)

doc. PhDr. Zdeněk Friedmann, CSc. (garant)

Cíle předmětu

Cílem předmětu je: a) získat základní schopností a dovedností úspěšně organizovat a řídit vyučovací proces v technických předmětech a v předmětech obsahujících tématiku informačních technologií b) osvojit si vědomosti a dovednosti pro práci s interaktivní tabulí c) pochopit a používat interaktivní formu výuky s použitím interaktivní tabule a jejího příslušenství

Osnova

  • Konkrétní didaktika v oblasti základních prací s výpočetní technikou - interaktivní tabule (řízení vyučovacího procesu, specifika práce s interaktivní tabulí, řešení problémů, organizace práce, zadávání úkolů, samostatná práce žáků). Práce na konkrétních úkolech, praktické zkoušení nástrojů interaktivní tabule, seznámení s příslušenstvím interaktivní tabule. Vytvoření vlastní ukázkové interaktivní výukové hodiny

E-Learning