Externí webové prezentace
Partneři katedry
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Databáze a aktivní www stránky (TE2MP_DAW)

Ing. Martin Dosedla, Ph.D. (cvičící)

Cíle předmětu

Na konci tohoto kurzu bude student schopen: popsat a využívat jednotlivé technologie k tvorbě aktivích www stránek; zapisovat stránky využitím HTML a Visual Studia; tvořit databáze a pracovat s databázovým systémem; manipulovat s daty prostřednictvím databází z webu; vytvořit samostatně aktivní webové stránky;

Osnova

  • Databázové systémy - Access, SQL (teorie databází, tvorba DBS, návrh databázového modelu, tvorba vlastní databáze) Práce s Databáovým servrem Oracle

  • Přehled možností při tvorbě webu (HTML, CSS, Využití Front Page )

  • Dynamické www stránky ( VBScript, ASPNET MVC2 princip a využití)

  • Visual Basic a Visual Devloper – základy programování (Syntaxe a základní příkazy Visual Basicu – praktické ukázky)

  • Visual Basic – další možnosti využití, úvod do databází SQL (zpracování formulářů, databáze na webu, využití PHP ve spolupráci s databází)

  • Další možnosti tvorby webu ( Samostatná práce na projektu)

  • Využití služeb na internetu (registrace domény, prostor pro www, vyhledávače, statistiky, …)

  • Samostatná práce (práce na projektu s možností konzultace)

E-Learning