Externí webové prezentace
Partneři katedry
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Cvičení z techniky a technického vzdělávání (TE2BP_CTV)

Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D. (cvičící)

Cíle předmětu

Na konci tohoto kurzu bude student: schopen vysvětlit účel a význam techniky a technických činností (rozvíjení psychického potenciálu a manuálních dovedností); vybaven systémem základních technických vědomostí a dovedností ve vybraných technických disciplínách;

Osnova

  • Od Komenského po současnost. Technické vzdělávání v systému základního všeobecného vzdělávání. Některé otázky současného stavu a perspektiv výuky technickým předmětům.

  • Systém školství a technická výchova v zahraničí. Vzdělávací programy, kurikula a standardy technické výchovy na základních školách v České republice.

  • Osobnost učitele a jeho profesionální kvalifikace, profil absolventa studia učitelství aprobačního předmětu technická a informační výchova.

  • Technika jako složka lidské kultury. Produkty techniky a člověk. Pohled do historie techniky.

  • Projektové řízení (Projekt Management) – nová součást technických znalostí.

  • Systémové myšlení, aneb když selský rozum nestačí.

  • Informace, informační systémy a počítače v současné informativní společnosti.

E-Learning