Externí webové prezentace
Partneři katedry
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Cvičení z lékařských přístrojů (TE2BP_CLP)

Ing. Gabriela Štěpánová (cvičící)

Cíle předmětu

Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět praktickému použití diagnostických a terapeutických metod v klinické praxi;

Osnova

  • Transfuzní oddělení a krevní banka.

  • Oddělení hemodialýzy.

  • Anesteticko - resuscitační oddělení (ARO).

  • Výpočetní tomografie (CT).

  • Magnetická rezonance (MR).

  • Nukleární medicína (NM).

  • Hematologie.

  • Klinika funkční diagnostiky a rehabilitace (KFDR).

  • Ústav soudního lékařství (ÚSL).

E-Learning