Externí webové prezentace
Partneři katedry
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Cvičení technické grafiky a konstrukce 2 (TE2BP_CTG2)

Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D. (cvičící)

Cíle předmětu

Na konci tohoto kurzu bude student schopen pracovat se softwarem - ProgeCAD a využít tohoto programu k tvorbě technické dokumentace;

Osnova

 • Základní informace o grafických editorech
 • Základy progeCADu
 • Práce s obrazovkou
 • Kreslení 2D objektů a 3D modelů
 • Editace
 • Šrafování, bloky, atributy
 • Kótování
 • Výkres jednoduché součásti
 • Správa Ale - bloku
 • Výkres součásti se všemi náležitostmi
 • Realizace technického výkresu

E-Learning