Externí webové prezentace
Partneři katedry
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

3D grafika (TE2MP_3DG)

Ing. Martin Dosedla, Ph.D. (cvičící)

Cíle předmětu

Na konci tohoto kurzu bude student schopen: zpracovávat a samostatně tvořit v oblasti 3D grafiky; modelovat, aplikovat materiály a osvětlení na 3D scénu; vytvářet jednoduché 3D animace; vytvořit samostatně scénu a finální render v aplikaci CINEMA 4D;

Osnova

  • 3D grafika

  • Pracovní prostředí Cinema 4D

  • Nástroje na modelování z primitiv

  • Polygonové modelování

  • Světla a objekty scény

  • Materiály a textury

  • Deformátory a speciální objekty

  • Animace scény

  • Rendering

  • Samostatné práce

E-Learning