Speciálněpedagodická diagnostika

počet volných míst: 0 z 30
konec registrace: 27.2.2011


Datum pořádání:
02.03.2011

Čas:
12:30 - 16:00

Přednášející:
PhDr. Jarmila Burešová, PPP Brno

Místo konání:
Katedra speciální pedagogiky
Poříčí 9
1. poschodí
učebna 51

Anotace

Seminář seznámí studenty s problematikou a některými specifiky speciálněpedagogické diagnostiky. Úžeji budou studentům představeny některé baterie testů vzhledem k žákům se specifickými poruchami učení.Registrační formulář

Litujeme, všechna místa jsou obsazena.

© 2010-2018