Závažná přihláška na konferenci

Závazná přihláška na konferenci12. 9. 2007 (10.00 - 15.00 hod)
PdF MU, Poříčí 9, učebna č. 50
Jméno a příjmení:

Pracoviště (celá adresa pro fakturaci)
IČO:
DIČ:


Kontakt:
e-mail:
telefon:


Název příspěvku:Požadavky na příspěvek:
Zpracovat v textovém editoru MS Word
Typ písma Times New Roman; řádkování 1,5, zarovnání všech okrajů 2,5cm
Název příspěvku – tučné písmo, velká písmena, velikost 14
Jméno a příjmení autora bez titulů –tučné písmo, velikost 12
Text příspěvku –podkapitoly a nadpisy tučně; velikost písma 12
Grafy v MS EXCEL – černobíle
Odkazy na literaturu
Kontakt na autora –tituly, jméno, příjmení, pracoviště, adresa, e-mail.
Doporučený rozsah 10 stran.Závazný termín zaslání příspěvků: 25.6.2007


Závaznou přihlášku, požadavky přednášejících na technické zázemí je nutno zaslat do 31.5.2007 na adresu: bartonova@ped.muni.cz


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education