Xperiment 2006

SLIBOVANÝ EXPERIMENT

Milí internetoví surfaři,
vážené kolegyně a kolegové,

někteří z vás mě během uplynulé doby žádali, zda bych
jim mohl poskytnout materiály ke svým přednáškám
z předmětů Základy zdravotních nauk a Pediatrie.

K oběma předmětům existují oficiální učební texty,
dovoluji si však nabídnout nahrávky přednášek ve formátu
mp3.

Budu postupně přidávat další soubory s různými tématy
a problémy k diskusi a úvahám dle reakcí posluchačů.

Nečekejte zázraky, nenajdete zde studiově čisté, bezchybné
zdroje bez breptů, zvuků v pozadí (nahrává se na diktafon
v posluchárně) a s vždy perfektním projevem pedagoga.

Odstranil jsem pouze zbytečné prodlevy, dané řešením
problémů, nesouvisejících s předmětem, jinak je můj
řečový projev ponechán "syrový", tak, jak byl prosloven.

Snad zmíněné okolnosti nebudou příliš vadit, možná
pomohou navodit atmosféru, že sedíte při přednáškách
osobně a že se o ně snaží opět jenom člověk, nikoli počítač.

Některá témata se mohou mírně opakovat i překrývat, v obou
předmětech je část látky podobná a vzájemně se prolíná.
Přednášky jsou sestaveny dle přání a potřeb posluchačů
až na místě a v hlavě autora, nikoli čteny z listu, proto ta občasná
zamyšlení, hledání formulací apod.

Chcete-li xperimentovat, do toho!
 

Vaše náměty, připomínky a poznámky
uvítám na adrese petr@med.muni.cz,
event. kachlik@ped.muni.cz.

Děkuji za váš zájem, čas a shovívavost.
 

Petr KachlíkZáklady zdravotních nauk

Zdraví a jeho determinanty, ovlivnění zdraví. Vybraná rizika školní docházky (.mp3)

Střevní parazité, choroby přenosné alimentární cestou (.mp3)

Metabolismus bilirubinu, iktery, imunita, alergická onemocnění (.mp3)

Infekce, nedostatek pohybu, únava, přetěžování (.mp3)

Požadavky na výživu dítěte. Proteiny, lipidy, sacharidy, vitaminy (1. část) (.mp3)

Výživa - vitaminy, minerální látky (2. část) (.mp3)

Problematika zánětů CNS. Výživa - stopové prvky, voda, cholesterol (3. část) (.mp3)

Obecné poznámky k imunitě. Alergie. (.mp3)

Dětská mozková obrna (DMO, CP-cerebral palsy) (.mp3)

Lehká mozková dysfunkce (LMD), syndrom ADHD, Vojtova metoda (.mp3)

Závislosti-pojmosloví, definice (1. část) (.mp3)

Závislosti-vybrané partie z legislativy, základy prevence závislostí (2. část) (.mp3)

Závislosti-prevence a její realizace, komunitní programy (3. část) (.mp3)

Vzteklina, kouření dětí a mládeže (.mp3)

Neurosy, epilepsie (.mp3)

První pomoc-rozdělení, kardiopulmocerebrální resuscitace (KPCR) - 1.část (.mp3)

První pomoc-krvácení (typy, stavění), šok (etiologie, patofysiologie, druhy) - 2.část (.mp3)

První pomoc-protišoková opatření, popáleniny, omrzliny, zlomeniny - 3.část (.mp3)

Srdečně cévní choroby-etiologie, patofysiologie, typy (.mp3)

První pomoc-otravy, poleptání, poranění oka (závěr). Cukrovka-etiologie, patofysiologie, léčba, režimová opatření. (.mp3)

Nádorová onemocnění-obecný úvod, léčba, prevence. Nádory tlustého střeva, konečníku, plic. (.mp3)

Nádorová onemocnění-diagnostika, nádory CNS, prsu, čípku děložního. Nemoci související s kouřením tabáku (1. část). (.mp3)

Nemoci související s kouřením tabáku (2. část) (.mp3)

Přehled alimentárních nákaz (šíření, příznaky, léčba, prevence) (.mp3)

Přehled respiračních nákaz (šíření, příznaky, léčba, prevence) (.mp3)

Tuberkulóza. Infarkt myokardu. (.mp3)

 Pediatrie

Vymezení oboru, úloha genetiky při vzniku chorob dětského věku (.mp3)

Vrozené vývojové vady, genetika, dispozice, rizikový novorozenec (.mp3)

Nádorová onemocnění, příčiny, typy, prevence (.mp3)


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education