Výzkumní pracovníci - DSP: Mgr. Martin Vrubel


D4 - DSP

Mgr. Martin Vrubel

IS MUNI

rok 2012 2013

Pracoviště

Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Odborné zaměření:

Speciální pedagogika

Specializace:

...

Vybrané publikace, odborná činnost:

 

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2012

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

  •  

Zahraničí

  •  

Organizace konferencí/workshopů

  •  

Publikační činnost

  • VRUBEL, M. Schopnost samostatného pohybu jako předpoklad sociální inkluze osob se zrakovým postižením – role vzdělávacích zařízení. Ability of Independent Movement as Prerequisite of Social Inclusion of Persons with Visual Impairment. In FRIEDMANN, Z., et al. Specifika profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich pracovní uplatnění. Professional Orientation of Pupils with Special Educational Needs and their Job Opportunities Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2012. 1. vydání. od s. 157-168, 11 s., s. 232. ISBN 978-80-7315-236-9 (Paido), ISBN 978-80-210-6091-3 (MU).

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2013zpět |


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education