Výzkumní pracovníci - DSP: Mgr. Gabriela Věchtová


D4 - DSP

Mgr. Gabriela Věchtová

IS MUNI

rok 2010 2011 2012 2013

Pracoviště

 Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Odborné zaměření:

Teoretický a empirický výzkum u okruhu žáků nadaných a mimořádně nadaných

Specializace:

Teorie a metodika výchovy, školská politika a legislativa, pedagogická komunikace, odborná didaktika, pedagogika, diagnostika

Vybrané publikace, odborná činnost:

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2010

Publikační činnost

  • JANDA, M, ŠŤÁVA, J., VĚCHTOVÁ, G., VONDRA, T. Nadaní a skutečnost na našich školách. In ŠIMONÍK, O. (Ed.) Talent a nadání ve vzdělávání. Sborník anotací referátů z mezinárodního semináře. Brno : MU, 2010. 1. vydání. s. 12. ISBN 978-80-210-5274-1

  • JANDA, M, ŠŤÁVA, J., VĚCHTOVÁ, G., VONDRA, T. Nadaní a skutečnost na našich školách. In ŠIMONÍK, O. (Ed.) Talent a nadání ve vzdělávání. Sborník referátů z mezinárodního semináře. Brno : MU, 2010. 1. vydání. s. 88-106, 19 s. ISBN 978-80-210-5330-4

  • VĚCHTOVÁ, G. Zpráva o mezinárodním semináři Talent a nadání ve vzdělávání. In Komenský, časopis pro učitele základní školy, Brno : Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2010. 135, 1, od s. 30-31, 2 s. ISSN 0323-0449.

  • JANDA, M., TOMEČKOVÁ, J., VĚCHTOVÁ, G. Change of Lifestyle Through a Concrete Chosen Example Of. 1. vyd. Brno, MSD,s.r.o. : Masarykova univerzita, 2010. od s. 303-314, 12 s. ISBN 978-80-210-5260-4.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2011

Publikační činnost

  • JANDA, M., ŠŤÁVA, J., VĚCHTOVÁ, G. Jaké garance poskytují učitelé nadaným žákům na základních školách In. JANDA, M., ŠŤÁVA, J. (ed.) Nadaný žák ve škole. Brno: MSD, 2011. 156 s. ISBN 987-80-210-5760-9.

  • JANDA, M., ŠŤÁVA, J., VĚCHTOVÁ, G. Nadaní a nadání v současné české škole. Brno: Tribun EU, 2011. Vydání první.od s. 50-51, 2 s. ISBN 978-80-263-0046-5.

  • VĚCHTOVÁ, G. Je příprava učitelů také specificky zaměřená ke školní práci s nadanými žáky? In JANDA, M., ŠŤÁVA, J. (ed.) Nadaný žák ve škole. Brno: MSD, 2011. 156 s. ISBN 987-80-210-5760-9.

  • JANDA, M., ŠŤÁVA, J., VĚCHTOVÁ, G. Nadaní a nadání v současné české škole. Brno: Tribun EU, 2011. Vydání druhé. 8 s. ISBN 978-80-263-0064-9.

  • VĚCHTOVÁ, G. Distin, Kate: GIFTED CHILDREN: A GUIDE FOR PARENTS AND PROFESSIONALS. Publisher: Jessica Kingsley Publishers, Original Pub, Date: 200604, ISBN: 9781846425073. Brno: MU, 2011. Komenský č. 5, roč. 135, ISSN 0323-0449

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2012

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2013
zpět | následující


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education