Výzkumní pracovníci - DSP: MgA. Eva Suková


D4 - DSP

MgA. Eva Suková

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pracoviště

Katedra Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Odborné zaměření:

Pedagogika

Specializace:

Dramatická výchova, divadlo ve výchově, tvůrčí psaní, psychosomatická příprava budoucích učitelů

Fakultní výzkumný projekt 2007:

Zapojení do realizace výzkumného projektu
Řešení problémových situací pomocí metod DV a DF
kompletace výsledků empirického šetření
zajištění překladu zahraniční literatury

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2007

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Celofakutni mezioborová konference studentů doktorských studijních programů PdF MU v Brně 29.11. 2007. Příspěvek
  OCHRYMČUKOVÁ, E. Pokus o obohacení kompetencí budoucích pedagogů pomocí netradičně vedeného semináře Rétoriky a prezentace.

 • Praha: celostátní konference Dítě mezi výchovou a uměním: Dramatická výchova na přelomu tisíciletí Katedra výchovné dramatiky DAMU. 4.-6.10.2007. Příspěvek:
  OCHRYMČUKOVÁ, E. Pokus o nový přístup ve vedení hodin Rétoriky a prezentace na UTB ve Zlíně

 • Chrudim: aktivní praktická účast. A-autorský seminář, NIPOS ARTAMA, 30.6. – 6.7. 2007

Zahraničí

 • Německo: Účast na semináři Advising theatre – 14.-21.10. Universität der Künste, Berlin

 • Německo: mezinárodní seminář Ferienkurse- Beispiele zeitgenossischer Theaterpadagogik – Devising Theatre, Berlin, Universitat der Kunste, 15.-19.října 2007, aktivní praktická odborná účast.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2008

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Hradec Králové: konference s mezinárodní účastí Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy - XVI. Konference české asociace pedagogického výzkumu, UHK, katedra pedagogiky a psychologie, 2.-4.9.2008. Příspěvek
  OCHRYMČUKOVÁ, E. Netradiční seminář Rétoriky a prezentace pro studenty Sociální pedagogiky na FHS ve Zlíně.

 • Malenovice: konference s mezinárodní účastí Pedagogická evaluace a sociália, KPD PdF OU, 18.9.2008. Příspěvek:
  OCHRYMČUKOVÁ, E. Pokus o obohacení kompetencí budoucích pedagogů.

 • Praha: odborný seminář, Osobnostní herectví, osobnostní učitelství, DAMU, Katap, 13.11.2008. Příspěvek
  OCHRYMČUKOVÁ, E. Pokus o včlenění prvků psychosomatických disciplín do předmětu Sociální komunikace na UTB ve Zlíně.

Zahraničí

 • Velká Británie: mezinárodní odborné semináře, „Music and theatre“, „Meeting dr. Muller“, „Voice and movement“, „Movement, voice and improvisation“, Dartington, College of Arts 26.4.–10.5.2008, aktivní praktická účast.

Publikační činnost

 • OCHRYMČUKOVÁ, E. Kreativní pohyb a tanec In www.ucitelske-listy.cz, sekce Odborná literatura, vloženo 30.9.2008

 • OCHRYMČUKOVÁ, E. Německý kurz s anglickým lektorem očima české studentky. In Tvořivá dramatika, Praha, NIPOS, roč. XIX, č. 3/2008, s. 25-28, ISSN 1211-8001

 • OCHRYMČUKOVÁ, E. Psychosomaticky koncipovaný seminář Rétoriky a prezentace na UTB ve Zlíně In Pedagogická orientace, Brno, Česká pedagogická společnost, 2008, roč. 18, č.1, s. 34-36. ISSN 1211-4669

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2009

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Olomouc: s mezinárodní účastí. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů DSP. Olomouc 2009. Vystoupení v pracovní skupině.
  SUKOVÁ, E. Kritický pohled studentů na psychosomaticky pojaté předměty „Sociální komunikace“ a „Rétorika“.

Zahraničí

 • Patras: mezinárodní. Intenzivní program EFEU.

Publikační činnost

 • SUKOVÁ, E. Zařazení prvků psychosomatiky do předmětu sociální komunikace. In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VI. první vydání. Olomouc : Votobia, 2009. 7 s. ISBN 978-80-7220-315-4.

 • OCHRYMČUKOVÁ, E., VACULOVÁ, I. Zpráva o "Intenzivním programu EFEU" - Patras 2009. In Bulletin Centra pedagogického výzkumu Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity 2009. Brno : Masarykova univerzita, 2009. ISBN 978-80-210-5060-0.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2010

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Hradec Králové: s mezinárodní účastí. Humanizace ve výchově a vzdělávání, východiska, možnosti, teze. 2010. Vystoupení v pracovní skupině.
  SUKOVÁ, E. Škola jako dílna lidskosti v komunikační přípravě vysokoškolských studentů.

 • Ostravice: mezinárodní. Pedagogická evaluace 2010. Ostrava, 2010. Vystoupení v pracovní skupině.
  SUKOVÁ, E. Rozvoj komunikačních kompetencí vysokoškoláků inspirovaný pojetím divadelních vysokých škol.

Publikační činnost

 • SUKOVÁ, E. Škola jako dílna lidskosti v komunikační přípravě vysokoškolských studentů. In Humanizace ve výchově a vzdělávání, východiska, možnosti, teze. Hradec Králové: Česká pedagogická společnost 2010.

 • SUKOVÁ, E. Rozvoj komunikačních kompetencí vysokoškoláků inspirovaný pojetím divadelních vysokých škol. In Sborník z mezinárodní konference Pedagogická evaluace 2010. Ostrava: Ostravská univerzita 2010.

 • SUKOVÁ, E. Kritický pohled studentů na psychosomaticky pojaté předměty „Sociální komunikace“ a „Rétorika“. In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů DSP VII. Sborník z VII. ročníku konference. Olomouc: Univerzita Palackého, 2010. s.162-168. ISBN 978-80-244-2593-1.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2011

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2012

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2013zpět | následující


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education