Výzkumní pracovníci - D2: doc. PhDr. Stanislav Střelec, CSc.

D2
od 1.1.2012

doc. PhDr. Stanislav Střelec, CSc.

IS MUNI

rok 2012 2013

Pracoviště

Katedra pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Odborné zaměření:

Pedagogika, teorie a metodika výchovy

Specializace:

Soudobé otázky teorie výchovy, výchovné činnosti třídního učitele, rodinná pedagogika - zejména působení rodinného prostředí při utváření osobnosti dítěte a spolupráce školy a rodiny při výchově dětí.

Vybrané publikace, odborná činnost:

 • STŘELEC, S. Koncepce teorie a metodiky výchovy ve studiu učitelství na PdF MU v Brně. In DARÁK, M. et al. Kapitoly z teórie výchovy. Sborník příspěvků z mezinárodního vědecko-teoretického semináře „Aktuálne trendy v teórii výchovy“. (Prešov 2. – 3. 10. 2003). Prešov: Fakulta humanitných a prírodných vied, 2004, str. 27–34. ISBN 80-8068–255–0.

 • STŘELEC, S. Zmiany w strategii wychowania we wspólczesnej czeskiej szkole. In PIWOWARCZYK, M. (ed.) Edukacja . Konteksty historyczno-pedagogiczne. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls“, 2007, str. 35–42, ISBN 978–83–7308–987–7.

 • STŘELEC, S., KRÁTKÁ, J. Welche Erwartungen haben die Eltern an die Klassenlehrkrafte ihrer Kinder? In JANÍKOVÁ, V., HANS-ULRICH GRUNDER (Hg.) Die Qualitat von Lehre und Unterricht vor neuen Herausforderungen. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren, 2007, 281 – 288. ISBN 978–3–8340–0285–3.

 • STŘELEC, S. Axiologická dimenze v koncepci teorie a metodiky výchovy. In ŠIMONÍK, O., HORKÁ, H., STŘELEC, S. (eds.) Hodnoty a výchova. Brno : MSD,s.r.o., 2007. od s. 102-111, 10 s. ISBN 978-80-86633-78-7.

 • STŘELEC, S. Home education (home schooling) as a social and pedagogical phenomenon in potential support of healthy development of the child. In SZERLAG, A. (ED.). Edukacja obywatelska w spoleczenstwach wielokulturowych. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls“, 2007, str. 215-220. ISBN 978–83–7308–978–5.

 • STŘELEC, S. Rodina jako edukační prostředí. In PRŮCHA, J. (ED.) Pedagogická encyklopedie. 1.vyd. Praha : Portál, 2009. od s. 487-492, 936 s. neuvedeno. ISBN 978-80-7367-546-2.

 • STŘELEC, S. Multicultural Aspects in the Activities of a Czech Primary School Class Teacher. In CZECH-POLISH HISTORICAL AND PEDAGOGICAL JOURNAL. Brno : Typoartypres, 2009, 1, od s. 87- 93, 113 s. ISSN 1803-6546. 2009.

 • STŘELEC, S. Kompetencje absolwentów studiów nauczycielskich do współpracy z rodzicami uczniów. In SZERLAG, A. (ed.) Kompetencje absolwentów szkół wyższych na miarę czasów. Wybrane ujęcia. 1.vyd. Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski - Oficyna Wydawnicza ATUT, 2009. od s. 223-229, 307 s. neuveden. ISBN 978-83-7432-532-5.

 • STŘELEC, S., KRÁTKÁ, J. Názory učitelů na náročnost funkce třídního učitele. In WIEGEROVÁ, A., VÁVROVÁ, S. (eds.). Učiteľovo myslenie a uvažovanie. Bratislava : OZ V4, 2011. od s. 48-60, 13 s. ISBN 978-80-89443-10-9.

 • STŘELEC, S. (ed.) Studie z teorie a metodiky výchovy II. 2. vydání. Brno: MU, 2011. ISBN 978-80- 210-5512-4.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2012

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Ostrava: X. mezinárodní konference Pedagogická diagnostika a evaluace 2012. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Ostravice, 11. 10. – 12. 10. 2012. Referát v sekci.
  STŘELEC, S. Rodičovské identifikace nadání dítěte a možnosti institucionální podpory při jejich rozhodování.

 • Brno: Virtuální mezinárodní workshop NADANÝ ŽÁK VE ŠKOLE 4. Katedra pedagogiky PdF MU. PdF MU, 4.12. 2012. Referát.
  STŘELEC, S. K podmínkám osobnostního a sociálního vývoje nadaných dětí v rodinném a školním prostředí

Zahraničí

 • Polsko: Mezinárodní vědecká konference. XXV. Forum pedagogów. Wspólczesna przestrzeń edukacyjna. Geneza, przemijany, nowe znaczenia. Univerzita Wroclaw, 19.- 20.11.2012. Referát v sekci.
  STŘELEC, S. Stosunek rodziców do uzdolnień dziecka jako specyficznego fenomenu jego edukaci

 • Polsko: Mezinárodní vědecká konference. Wielokulturowošć w edukacji akademickej – ku nowej jakości kstalcenia. Akademia Medyczna im. Piastów Ślaskich, Wroclaw, 22.11. 2012. Referát v sekci.
  STŘELEC, S. Wielokulturowe aspekty edukacji uczniów zdolnych jako istotny element procesu kształcenia w zakresie specjalizacji nauczycielskiej

Publikační činnost

 • STŘELEC, S., PROCHÁZKOVÁ, L. Preparation of Parents for Child Education as a Specific Lifelong Education Method (Selected Problems). In VACULÍK, J. (ed.) Czech-Polish Histirical and Pedagogical Journal. Brno: Typoartpres, 2012, roč.4, č.1, str.23-32. ISSN 1803-6546

 • STŘELEC, S. Rodičovské identifikace nadání dítěte a možnosti institucionální podpory při jejich rozhodování. In MALACH, J., SKLENÁŘOVÁ, N. Pedagogická diagnostika a evaluace 2012. Ostrava: Universitas Ostraviensis, 2012, str. 299-307. CD-ROM. ISBN 978-80-7464-167-1

 • STŘELEC, S. Rodičovské identifikace nadání dítěte a možnosti institucionální podpory při jejich rozhodování. In MALACH, J., SKLENÁŘOVÁ, N. Pedagogická diagnostika a evaluace 2012. Ostrava: OFTIS Ostrava, 2012, str.30-31.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2013zpět | následující


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education