Publikační činnost pracovníků VZ: doc. RNDr. Boris Rychnovský, CSc.


D1

doc. RNDr. Boris Rychnovský, CSc.

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Rok 2007

Článek v recenzovaném sborníku:

 • RYCHNOVSKÝ, B., TRNA, J. Integrovaná terénní výuka jako metoda rozvoje přírodovědného myšlení talentovaných žáků. In ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. (eds.) Dimenze ped. práce s nadanými žáky. Sbor. Refer. z mezinár. semin.15. XI. 2007, kat. pedagog. PdF MU Brno, 211-216.

 • RYCHNOVSKÝ, B., TRNA, J., HOFMANN, E. Stacionár Jedovnice jako zařízení pro rozvoj přírodovědně talentovaných žáků. In ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. (eds.) Dimenze ped. práce s nadanými žáky. Sbor. Refer. z mezinár. semin.15. XI. 2007, kat. pedagog. PdF MU Brno, 217-220.

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • RYCHNOVSKÝ, B., TRNA, J., HOFMANN, E. Stacionár Jedovnice jako zařízení pro rozvoj přírodovědně talentovaných žáků. In ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., POSPÍŠIL, R., (eds.) Dimenze ped. práce s nadanými žáky. Sbor. anot. mezinár. sem. VZ MSM 0021622443: "Spec. potřeby žáků v kontextu RVP pro ZV", Brno 15.11. 2007

 • RYCHNOVSKÝ, B., TRNA, J., Integrovaná terénní výuka jako metoda rozvoje přírodovědného myšlení talentovaných žáků. In ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., POSPÍŠIL, R., (eds.) Dimenze ped. práce s nadanými žáky. Sbor. anot. mezinár. sem. VZ MSM 0021622443: "Spec. potřeby žáků v kontextu RVP pro ZV", Brno 15.11. 2007

Rok 2008

Článek v recenzovaném sborníku:

 • HOFMANN, E., RYCHNOVSKÝ, B., JEDLIČKOVÁ, H. E-learningové on line studijní texty - elektronická učebnice pro integrovaný vědní základ (terénní cvičení) na PdF MU v Brně, ČR. In SANDANUSOVÁ, A., MATEJOVIČOVÁ, B. (eds.) Efektivita a optimalizace přípravy učitelů, EDUCO, č. 6, ČZU Praha, 2008, 112-116 s. ISBN 978-80-7399-459-4.

 • RYCHNOVSKÝ, B. Problematika biologie ve virtuální učebnici pro terénní výuku v Jedovnicích. In KVÍTEK, L. a kol. (eds.) Možnosti motivace mládeže ke studiu přírodních věd. Sbor. recenz. přísp., UP Olomouc: 60-66 s. ISBN 978-80-244-2206-0.

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • HOFMANN, E., RYCHNOVSKÝ, B., JEDLIČKOVÁ, H. E-learningové online studijní texty - elektronická učebnice pro integrovaný vědní základ (terénní cvičení) na PdF MU v Brně, ČR. Sbor. abstr. IV. Mezinár. konfer. k probl. přípravy učitelů pro přírodověd. a zeměděl. předm. na současí. téma: Příprava učitelů v kontextu evropského vzdělávání. Tatranská Štrba 31.1.-2.2.2008.

Učebnice s ISBN:

 • RYCHNOVSKÝ, B., ODSTRČIL, M., POPELKOVÁ-LAKOTOVÁ, P., KUBEŠOVÁ, S., PŘÍRODOPIS učebnice pro 7. roč., Strunatci, 1. díl. NOVÁ ŠKOLA Brno, s.r.o., 2008. 100 s. ISBN 80-7289-094-8.

Ostatní původní práce a překlady původních prací:

 • RYCHNOVSKÝ, B., HOFMANN, E. Elektronická učebnice pro terénní výuku na Integrovaném terénním pracovišti PdF MU v Jedovnicích. In III. ročník mezinár. konfer. NOVÉ METODY PROPAG. PŘÍR. VĚD MEZI MLÁDEŽÍ aneb VĚDA JE ZÁBAVA-SCIENCE IS FUN. Sbor. Přísp. UP Olomouc, Olomouc 6.-7. 11. 2008, 46-47 s. ISBN 978-80-244-2127-8.

Rok 2009

Článek v recenzovaném sborníku:

 • RYCHNOVSKÝ, B. Plazi xerotermních biotopů CHÚ JZ Moravy jako modelové taxony specializované výuky. In OMELKA, R., KUNA, R., BOLEČEK, P., STREJČEK, F. (eds.), Progres v biológii 2009, Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie 5. Biologické dni. 8.-9.10 2009 Nitra. Edice Přírodovědec 385, FPV UKF: Nitra, 2009, s. 279-281. ISBN 978-80-8094-595-4.

 • RYCHNOVSKÝ, B. Jsou naši studenti nadaní? In: OMELKA, R., KUNA, R., BOLEČEK, P., STREJČEK, F. (eds.) Progres v biológii 2009, Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie 5. Biologické dni. 8.-9.10 2009 Nitra. Edice Přírodovědec 385, FPV UKF: Nitra, 2009, s. 276-278. ISBN 978-80-8094-595-4.

 • RYCHNOVSKÝ, B. Principy biologických věd – základ pro talentované. In ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. Nadaní žáci - výzva pro učitele. Sborník referátů z odborného semináře s mezinárodní účastí. Brno: MU, 2009. s. 162-169. ISBN 978-80-210-5039-6

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • ŠVECOVÁ, M., RYCHNOVSKÝ, B., KVASNIČKOVÁ, D., DYTRTOVÁ, R., Celoživotní vzdělávání jako příležitost pro spolupráci vysokých škol s nevládními organizacemi a podnikatelským sektorem. In DYTRTOVÁ, R., JORDÁNOVÁ, B. (eds.), Sbor. Abstr. V. mezinár. konfer. EDUCO. Tatran. Štrba 29.-31.1. 2009, ČZU: Praha, 2009 s. 36. ISBN 978-80-7399-645-1.

 • RYCHNOVSKÝ, B., Principy biologických věd – základ pro talentované. In ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. Nadaní žáci - výzva pro učitele. Sborník anotací z mezinárodního semináře. Brno: MU, 2009. s. 20. ISBN 978-80-210-5023-5.

Rok 2010

Článek v recenzovaném sborníku:

 • RYCHNOVSKÝ, B. Biologické vědy jako základ pro talentované. In ŠIMONÍK, O. (Ed.) Talent a nadání ve vzdělávání. Sborník referátů z mezinárodního semináře. Brno : MU, 2010. 1. vydání. s. 151-156, 6 s. ISBN 978-80-210-5330-4

 • RYCHNOVSKÝ, B. Aktivizující výukové metody zoologických předmětů oboru přírodopis na PdF MU. In PAPÁČEK M. (ed.) Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování. DiBi 2010. Sborník příspěvků semináře, 25. a 26. března 2010, Jihočeská univerzita, České Budějovice, s. 88–94. ISBN 978-80-7394-210-6.

 • RYCHNOVSKÝ, B. Zážitková pedagogika v integrované terénní výuce na PdF MU. In PAPÁČEK M. (ed.) Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování. DiBi 2010. Sborník příspěvků semináře, 25. a 26. března 2010, Jihočeská univerzita, České Budějovice, s. 95– 100. ISBN 978-80-7394-210-6.

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • RYCHNOVSKÝ, B. Biologické vědy jako základ pro talentované. In ŠIMONÍK, O. (Ed.) Talent a nadání ve vzdělávání. Sborník anotací referátů z mezinárodního semináře. Brno : MU, 2010. 1. vydání. s. 18. ISBN 978-80-210-5274-1

Rok 2011

Článek v recenzovaném sborníku:

 • RYCHNOVSKÝ, B. Badatelsky orientované vyučování a nadaní. In JANDA, M., ŠŤÁVA, J. (eds.) Nadaní žáci ve škole. 1. vyd. Brno: MU, 2011. s. 85–92, 8 s. ISBN 978-80-210-5760-9. MSM0021622443, záměr.

 • RYCHNOVSKÝ, B., HARBICHOVÁ, D. Oborový rozvoj osobnosti studenta a žáka (biologické poznatky a talentovaní). In JANDA, M., ŠŤÁVA, J. (eds.) Nadaní žáci ve škole. 1. vyd. Brno: MU, 2011. s. 93–100. ISBN 978-80-210-5760-9. MSM0021622443, záměr.Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education