Předsedové a členové zkušební komise pro SZZ obor Speciální pedagogika

Předsedové jsou jmenováni rektorem MU, členové jsou schváleni VR PdF MU (akademický rok 2016/2017)

Předsedové zkušební komise pro SZZ obor Speciální pedagogika

 • doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
 • doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
 • doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
 • doc. PhDr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
 • doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.
 • doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D.
 • prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.
 • prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
 • doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.

Členové zkušební komise pro SZZ obor Speciální pedagogika

 • PhDr. Barbora Bazalová, Ph.D., (MD)
 • PhDr. Barbora Bočková, Ph.D.
 • PhDr. Dana Brožová, Ph.D., (MD)
 • PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.
 • Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.
 • PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D.
 • PhDr. Ilona Fialová, Ph.D.
 • PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D.
 • PhDr. Radka Horáková, Ph.D.
 • PhDr. Soňa Chaloupková, Ph.D.
 • PhDr. Petr Kopečný, Ph.D.
 • PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D.
 • PhDr. Lucie Procházková, Ph.D.
 • PhDr. Petra Röderová, Ph.D.
 • PhDr. Alena Sedláčková, DiS., Ph.D., (MD)
 • Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D.
 • PhDr. Helena Vaďurová, Ph.D.
 • Mgr. Martin Vrubel, Ph.D.
 • PhDr. Dana Zámečníková, Ph.D.


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education