Studijní záležitosti

inj_strikacka


  
 

Studium

UČEBNÍ  TEXTY
 

  • Ke studiu můžete použít text ve tvaru rtf (Ritch Text Format, 105 kB), který lze stáhnout do Vašeho počítače. Poněvadž v něm není vložena grafika, lze jej při únosné velikosti prohlížet jak staršími verzemi rozšířeného textového editoru MS-Word (např. v.6 pod Win 3.1), tak samozřejmě novějšími, které pracují pod Windows 95, 98 a 2000. Můžete rovněž využít kteréhokoli jiného textového editoru, podporujícího rtf.
  • Nezapomněli jsme ani na vás, posluchače, kteří ještě používají editor T602. Váš text (59 kB) je také připraven.
  • Archiv obsahující učební text a otázky ve formátu rtf a T602 (61 kB) zde.
  • Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže-srpen 2000 (75 kB) ve formátu doc nebo ve tvaru zip archivu (15 kB).
  • Další studijní materiály najdete na internetové adrese primáře MUDr. Nešpora a Poradenského centra MU v Brně. Z důvodu občasné horší dosažitelnosti internetové adresy mujweb.cz jsme připravili výběr některých textů, a to buď jednotlivě, nebo v balíku (archivováno WinZipem). Texty jsou ponechány v autentické originální podobě bez jakékoli úpravy, tzn. tak, jak byly vystaveny autory na Internetu).

 

OTÁZKY  KE  ZKOUŠCE

Zkušební otázky (40) se vztahují k předmětu PATOLOGICKÉ ZÁVISLOSTI 1 a naleznete je opět ve tvaru rtf (16 kB) v souboru ke stažení.
Verze pro T602 (4 kB) zde.
 
 

RADY

  • Dobrá rada 1: při stahování souborů z Internetu na Váš počítač použijte, prosím, pravého tlačítka myši a z menu vyberte Uložit odkaz (cíl) jako...Soubor uložte na svůj pevný disk (disketu), teprve pak jej otvírejte. Znesnadníte tak cestu šíření počítačovým virům a formát souboru nebude zkreslen, takže byste jej měli bez problémů přečíst v příslušném programu. Stlačením levého tlačítka myši se požadovaný soubor rovnou otevře, ale v případě formátu T602 nebude zobrazení obsahu korektní.
  • Dobrá rada 2: při otevírání webových (WWW) odkazů je opět výhodné použití pravého tlačítka Vaší počítačové myši. Kliknutím na odkaz vyvoláte menu a vyberete Otevřít v novém okně. Původní stránka zůstane beze změny v jednom okně Vašeho prohlížeče, zároveň se objeví požadovaná stránka v jeho novém okně. Užití levého tlačítka myši otevírá vybranou stránku rovnou do původního okna a nahrazuje obsah stránky předchozí.
  • Dobrá rada 3: vybrané texty můžete získat jednotlivě, většinou ve formátu rtf, potřebujete-li celý jejich komplet (výhodné v případě pomalého připojení přes modem, omezeného času připojení k Internetu atp.), využijte archivního balíku vytvořeného pomocí programu WinZip. WinZip je třeba nejprve nainstalovat do Vašeho počítače (ke stažení např. na této adrese). Program můžete volně zkoušet jako demoverzi, chcete-li jej používat stabilně či komerčně, musíte jej zaregistrovat. Některé jiné archivační programy a správci souborů také umějí s formátem zip pracovat.
zpet domu


Verze pro tisk

© 2010-2018