Rozsah státních závěrečných zkoušek

Obsah


obor speciální pedagogika 2006/2007 - 2007/2008 - 2009/2010
Dobíhající studium
Dvouoborové studium
Dlouhý magisterský studijní program učitelství pro základní školu, prezenční forma
(včetně specializace speciální pedagogika pro učitelství 1. stupně ZŠ – pětileté studium)
Dlouhý magisterský studijní program učitelství pro základní školu, prezenční forma
Dlouhý magisterský studijní program učitelství pro střední školu, prezenční forma


obor speciální pedagogika 2007/2008 - 2008/2009 - 2009/2010
Dvouoborové studium – strukturované

Bakalářský studijní program, prezenční forma (3 roky)

  • učitelství pro základní školu, obor pedagogické asistentství speciální pedagogiky pro základní školy
  • učitelství pro střední školu, obor speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání
  • obor sociální pedagogika, specializace speciální pedagogika

Magisterský studijní program, prezenční forma (2 roky navazující magisterské studium)

  • učitelství pro základní školu
  • učitelství pro střední školu

obor speciální pedagogika 2007/2008 - 2008/2009 - 2009/2010
Jednooborové studium – strukturované
Bakalářský studijní program / obor speciální pedagogika, prezenční a kombinovaná forma
Magisterský studijní program speciální pedagogika, prezenční a kombinovaná forma


Program 7506 T Speciální pedagogika
Obor Speciální andragogika, 2007/2008 - 2008/2009 - 2009/2010


Program 7503 T Učitelství pro základní školy
Obor Speciální pedagogika pro učitele, 2007/2008 - 2008/2009 - 2009/2010


Program 7506 T Speciální pedagogika
Obor Speciální pedagogika pro učitele, 2007/2008 - 2008/2009 - 2009/2010


Program N 7504 N-SS Učitelství pro střední školy
Obor Speciální pedagogika pro učitele, 2007/2008 - 2008/2009 - 2009/2010
(kombinace s oborem Učitelství odborných předmětů pro střední školy - služby)


Program B 7507 Speciální pedagogika
Obor Speciální pedagogika - komunikační techniky u osob s narušenou komunikační schopností, 2007/2008 - 2008/2009 - 2009/2010

Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
Katedra speciální pedagogiky
Rozsah státních závěrečných zkoušek
obor speciální pedagogika
2006/2007 - 2007/2008 - 2009/2010
Dobíhající studium
Dvouoborové studium


Dlouhý magisterský studijní program učitelství pro základní školu, prezenční forma
(včetně specializace speciální pedagogika pro učitelství 1. stupně ZŠ – pětileté studium)

Část povinná:
pedagogika a psychologie+
integrativní speciální pedagogika
obhajoba diplomové práce (pokud je zadaná na katedře SpPg)

Část povinně volitelná:
Varianta A: logopedie a surdopedie
Varianta C: edukace jedinců s více vadami (psychopedie, somatopedie, oftalmopedie)
Varianta D: edukace jedinců s poruchami chování ( etopedie)++
Varianta E: edukace jedinců s mentálním postižením (psychopedie)
 

Část volitelná:
Specifické poruchy učení (event. další pedie 1a-2f, které student absolvoval v rámci specializace se zkouškou). Tuto část lze realizovat rovněž v CŽV

+ v rámci společného základu pro ZŠ
++ specializace 2f není ve výběru pro učitelství 1. stupně ZŠ
pozn. studenti si povinně volí jednu specializaci z nabídky povinně volitelných předmětů
Dlouhý magisterský studijní program učitelství pro základní školu, prezenční forma

Část povinná:
pedagogika a psychologie+
integrativní speciální pedagogika
obhajoba diplomové práce (pokud je zadaná na katedře SpPg)

Část povinně volitelná:
Varianta A: logopedie a surdopedie
Varianta C: edukace jedinců s více vadami (psychopedie, somatopedie, oftalmopedie)
Varianta D: edukace jedinců s poruchami chování (etopedie)
Varianta E: edukace jedinců s mentálním postižením (psychopedie)

Část volitelná:
Specifické poruchy učení. Tuto část lze realizovat rovněž v CŽV.

+ v rámci společného základu pro ZŠ
Dlouhý magisterský studijní program učitelství pro střední školu, prezenční forma

Část povinná:
pedagogika a psychologie+
integrativní speciální pedagogika
obhajoba diplomové práce (pokud je zadaná na katedře SpPg)

Část povinně volitelná:
Varianta A: logopedie a surdopedie
Varianta C: edukace jedinců s více vadami (psychopedie, somatopedie, oftalmopedie)
Varianta D: edukace jedinců s poruchami chování (etopedie)
Varianta E: edukace jedinců s mentálním postižením (psychopedie)

Část volitelná:
Specifické poruchy učení. Tuto část lze realizovat rovněž v CŽV.

+ v rámci společného základu pro SŠ
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
Katedra speciální pedagogiky
Rozsah státních závěrečných zkoušek
obor speciální pedagogika
2007/2008 - 2008/2009 - 2009/2010
Dvouoborové studium - strukturované

 


Bakalářský studijní program, prezenční forma (3 roky)

  • učitelství pro základní školu, obor pedagogické asistentství speciální pedagogiky pro základní školy
  • učitelství pro střední školu, obor speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání
  • obor sociální pedagogika, specializace speciální pedagogika

Část povinná:
Integrativní speciální pedagogika
obhajoba bakalářské práce (pokud je zadaná na katedře SpPg)

Část povinně volitelná:
1a logopedie +, 1b psychopedie
(2c surdopedie+, 2d somatopedie, 2e oftalmopedie+, 2f etopedie)++

+ není ve výběru u oboru sociální pedagogika, student volí povinně 1 specializaci
++ není ve výběru u dvouoborového studia SP celá druhá specializace
Magisterský studijní program, prezenční forma (2 roky navazující magisterské studium)

  • učitelství pro základní školu
  • učitelství pro střední školu

Část povinná:
obhajoba diplomové práce (pokud je zadaná na katedře SpP)

Část povinně volitelná:
Varianta A: logopedie a surdopedie (pro logopedy)
Varianta B: surdopedie se znakovým jazykem (pro surdopedy)+
Varianta C: edukace jedinců s více vadami (psychopedie, somatopedie, oftalmopedie)
Varianta D: edukace jedinců s poruchami chování (etopedie)
Varianta E: edukace jedinců s mentálním postižením (psychopedie)

Část volitelná
Specifické poruchy učení. Tuto část lze realizovat rovněž v CŽV.

+ podmínkou je znalost znakového jazyka, většinou se jedná o neslyšící studenty
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
Katedra speciální pedagogiky
Rozsah státních závěrečných zkoušek
obor speciální pedagogika
2007/2008 - 2008/2009 - 2009/2010
Jednooborové studium - strukturované

 


Bakalářský studijní program / obor speciální pedagogika, prezenční a kombinovaná forma

Část povinná:
Integrativní speciální pedagogika
obhajoba bakalářské práce

Část povinně volitelná:
Varianta A: logopedie, surdopedie
Varianta B: psychopedie, somatopedie
Varianta C: psychopedie, oftalmopedie+
Varianta C: psychopedie, etopedie
+ není ve výběru pro prezenční formu studia
Magisterský studijní program speciální pedagogika, prezenční a kombinovaná forma

Část povinná:
Pedagogika-psychologie ++
Speciální pedagogika pro učitele
Obhajoba diplomové práce

Část povinně volitelná:
Varianta A: logopedie a surdopedie (pro logopedy)
Varianta B: surdopedie se znakovým jazykem (pro surdopedy) +++
Varianta C: edukace jedinců s více vadami (psychopedie, somatopedie, oftalmopedie)
Varianta D: edukace jedinců s poruchami chování (pro etopedy)
Varianta E: edukace jedinců s mentálním postižením (pro psychopedy)

Část volitelná:
Specifické poruchy učení. Tuto část lze realizovat rovněž v CŽV.

++ v prezenční formě i kombinované formě v rámci společného základu pro ZŠ
+++ podmínkou je znalost znakového jazyka, většinou se jedná o neslyšící studenty
Rozsah státních závěrečných zkoušek

Program 7506 T Speciální pedagogika
Obor Speciální andragogika

2007/2008 - 2008/2009 - 2009/2010


Navazující magisterský studijní program, kombinovaná forma

Část povinná:
Pedagogika a psychologie
Obhajoba diplomové práce
Speciální andragogika

Část povinně volitelná:
Varianta A: Speciální andragogika osob se zdravotním postižením (psychopedie, somatopedie, oftalmopedie)
Varianta B: Speciální andragogika osob se sociálně patologickými projevy chování (etopedie)
Rozsah státních závěrečných zkoušek

Program 7503 T Učitelství pro základní školy
Obor Speciální pedagogika pro učitele

2007/2008 - 2008/2009 - 2009/2010


Navazující magisterský studijní program, kombinovaná forma

Část povinná:
Pedagogika a psychologie
Obhajoba diplomové práce
Didaktika počátečního čtení, psaní a matematiky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Část povinně volitelná:
Varianta A: Edukace žáků s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami (psychopedie, somatopedie, oftlamopedie)
Varianta B: Edukace žáků s mentálním postižením

Část volitelná:
Specifické poruchy učení
Rozsah státních závěrečných zkoušek

Program 7506 T Speciální pedagogika
Obor Speciální pedagogika pro učitele

2007/2008 - 2008/2009 - 2009/2010


Navazující magisterský studijní program, kombinovaná forma

Část povinná:
Pedagogika a psychologie
Obhajoba diplomové práce
Strategie ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část povinně volitelná:
Varianta A: Edukace jedinců s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami (psychopedie, somatopedie, oftalmopedie)
Varianta B: Edukace jedinců s mentálním postižením

Část volitelná:
Specifické poruchy učení
Rozsah státních závěrečných zkoušek

Program N 7504 N-SS Učitelství pro střední školy
Obor Speciální pedagogika pro učitele

(kombinace s oborem Učitelství odborných předmětů pro střední školy - služby)
2007/2008 - 2008/2009 - 2009/2010


Navazující magisterský studijní program, kombinovaná forma

Část povinná:
Pedagogika a psychologie
Ekonomika s didaktikou odborných předmětů (Katedra didaktických technologií)
Obhajoba diplomové práce
Strategie ve vzdělávání žáků s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami

Část volitelná:
Specifické poruchy učení
Rozsah státních závěrečných zkoušek

Program B 7507 Speciální pedagogika
Obor Speciální pedagogika - komunikační techniky u osob s narušenou komunikační schopností

2007/2008 - 2008/2009 - 2009/2010


Bakalářský studijní program, prezenční i kombinovaná forma

Část povinná:
Integrativní speciální pedagogika

Část povinně volitelná:
1. předmět
Varianta A: logopedická intervence u osob s narušenou komunikační schopností
Varianta B: komunikační techniky u osob se sluchovým postižením
2. předmět
Varianta A: speciálně pedagogická diagnostika logopedická
Varianta B: speciálně pedagogická diagnostika surdopedickáVerze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education