FRVŠ - Rozvoj a zkvalitnění výuky předmětu Základy speciální pedagogiky - oftalmopedie

Řešitel

Mgr. Martin Vrubel


Realizační tým

Mgr. PhDr. Zita Nováková, Ph.D.

Mgr. Zuzana Širmerová


Klíčová slova

oftalmopedie, zrakové postižení, zraková vada, rehabilitace, nezávislost


Anotace projektu

Tento projekt je reakcí Katedry speciální pedagogiky PdF MU na aktuální změny v demografickém složení naší populace. U dětí nastává významný nárůst kombinovaných vad na úkor čistě zrakových postižení. U dospělých a seniorů pak počet zrakových postižení prudce narůstá.


Cíl projektu

Předmět Základy speciální pedagogiky - oftalmopedie poskytuje v rámci bakalářského studia základní přehled o problematice zrakového postižení a stává se předpokladem pro výběr specializací v magisterském studiu Speciální pedagogiky. Tento projekt povede k modernizaci stávajícího předmětu začleněním látky věnující se kombinovaným a sekundárním postižením při vzdělávání žáků a doplněním andragogice problematiky. Dojde k obohacení výuky novými didaktickými pomůckami, obohacení knižního fondu aktuálními zahraničními publikacemi a tvorbě elektronických studijních materiálů.Verze pro tisk

© 2010-2018