FRVŠ - Poruchy autistického spektra – studijní materiál multimediálního charakteru

Řešitel

PhDr. Barbora Bazalová, Ph.D.


Realizační tým

PhDr. Jana Nováková


Klíčová slova

porucha autistického spektra, studijní materiál, multimediální materiál


Anotace projektu

Projekt je zaměřen na tvorbu studijního materiálu multimediálního charakteru přístupného prostřednictvím internetu studentům a akademickým pracovníkům z českých vysokých škol a dalším zájemcům o problematiku poruch autistického spektra. Problematika poruch autistického spektra je velice aktuální, neustále vyvíjející se oblastí. Cítíme potřebu vzdělávat co největší množství studentů z důvodu nárustu početu žáků s diagnózou porucha autistického spektra. Zatím neexistuje odpovídající množství vhodných a časově dostupných studijních opor pro oblast poruch autistického spektra pro studenty kombinované a celoživotní formy studia Speciální pedagogiky na PdF MU, ale i pedagogy působící v praxi, které by prezentovaly nejnovější poznatky o poruchách autistického spektra, o vzdělávání a práci s touto cílovou skupinou.


Zveřejněné materiály


Přístup do kurzu zveřejněného na moodlince Pedagogické fakultyVerze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education