FRMU - Zkvalitnění jazykové přípravy studentů doktorského studia pro prezentaci výzkumů v zahraničí

Řešitel

doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.


Realizační tým

PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D.
PhDr. Zuzana Širmerová
PhDr. et Mgr. Kateřina Jiskrová
Mgr. et Mgr. Bc. Ivana Márová
Mgr. Petra Odehnalová
doc. PhDr. Jiří Vacek, Ph.D.


Anotace projektu

Zkvalitnění jazykové přípravy studentů doktorského studia připravujících se na pobyt v zahraničí (14.-17.9.2014, Lipsko, Dozentenkonferenz der Körperbehinderte, sekce doktorská studia). Příprava bude spočívat v rozšíření odborné slovní zásoby, zdokonalení komunikačních schopností a výslovnosti terminologie v AJ, pořízení videonahrávek jednotlivých prezentací studentů doktorského studia se supervizí vyučujícího a jeho doplňujícím komentářem. Součástí bude interaktivní peer evaluation prezentací.


Cíl projektu

Cílem předkládaného projektu je rozšíření jazykových kompetencí a prezentačních dovedností v anglickém jazyce u studentů doktorského studijního programu speciální pedagogika, aktivní účast na mezinárodní konferenci s prezentováním výsledků z výzkumů studentů; vypracování posteru v AJ pro prezentaci na konferenci v zahraničí.


Způsob dosažení

V rámci řešení projektu budou realizovány odborné semináře pod supervizí odborného garanta. Studenti se budou na základě interaktivních seminářů seznamovat a následně si osvojovat dovednost prezentace v anglickém jazyce, osvojí si schopnosti pracovat s interaktivním hodnocením, na základě metody videotréninku interakcí zpracují videonahrávky, které budou zpětnovazebnou interakcí směrem ke studentům. Na základě intenzivní přípravy si rozšíří a obohatí slovní zásobu v anglickém jazyce. Získané dovenosti využijí ve vlastní výuce speciální pedagogiky v přídapě účasti zahraničních studentů.Jednou z dalších dovedností bude vypracování posteru v AJ, který budou následně studenti prezentovat na mezinárodní konferenci v zahraničí.


Předpokládané výstupy projektu:

Prezentace powerpointových prezentací a posterů z výzkumu doktorských studentů v rámci worksopů na mezinárodní konferenci v Lipsku (14. - 17. září 2014).


Závěrečné zpráva z projektu

K stažení zdeVerze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education