Profil: Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D.

IVIV

Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D.

IS MUNI

rok 2010 2011 2012 2013 2014

Pracoviště

Institut pro výzkum reprodukce a integrace společnosti, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání (IVIV) Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Odborné zaměření:

Sociologie, metodologie

Specializace:

Sociologie rodiny, sociologie medicíny, metody kvalitativního a kvantitativního sociálního výzkumu

Vybrané publikace, odborná činnost:

 • SLEPIČKOVÁ, L. Couples undergoing infertility treatment in the Czech Republic: Broad range of possibilities in a traditional milieu. Social Theory and Health, Hampshire, UK : Palgrave Macmillan, 8, 2, od s. 1-23, 23 s. ISSN 1477-8211. 2010.

 • SLEPIČKOVÁ, L. Neplodnost jeho a neplodnost její: Genderové aspekty asistované reprodukce. Sociologický časopis/ Czech Sociological Review, Praha : Sociologický ústav AV ČR, 45, 1, 27 s. ISSN 0038-0288. 2009.

 • BARTOŠOVÁ, M., SLEPIČKOVÁ, L. Složené rodiny a perspektiva dětských aktérů: nové tematické a metodologické přístupy ve výzkumu rodin po rozvodu. In Sociální studia, Brno : Fakulta sociálních studií MU, 2009, 4, od s. 73-90, 18 s. ISSN 1214-813X. 2009.

 • SLEPIČKOVÁ, L., FUČÍK, P. Sociální kontext postojů k řešení neplodnosti. In Sociologický časopis, Praha : Sociologický ústav AV ČR, 45, 2, od s. 9-29, 21 s. ISSN 0038-0288. 2009.

 • BARTOŠOVÁ, M., SLEPIČKOVÁ, L. Problematické tranzice k mateřství. In Sociální studia, Brno : Fakulta sociálních studií MU Brno, 5, 2, od s. 35-54, 20 s. ISSN 1212-365X. 2008.

 • SLEPIČKOVÁ, L. Vajíčko, spermie, zkumavka ... A Gender. Postoje českých žen a mužů k asistované reprodukci a adoptivnímu rodičovství. In Gender - rovné příležitosti - výzkum, Praha : SoÚ AV ČR, 8, 2, od s. 68-75, 7 s. ISSN 1213-0028. 2007.

 • SLEPIČKOVÁ, L. Nedobrovolná bezdětnost jako sociologické téma. In Sociologický časopis/Czech Sociological Review, Praha : Sociologický ústav AV ČR, 42, 5, od s. 937-951, 15 s. ISSN 0038-0288. 2006.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2010

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • ...

Zahraničí

 • ...

Organizace konferencí/workshopů

 • ...

Publikační činnost

 • ...

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2011

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • město: akce, názevm datum Vyžádaná přednáška:
  auotr název.

Zahraničí

 • státo, město: akce název datum
  příspěvek autoři název

 •  

Organizace konferencí/workshopů

 • město: konferene název kde, organizace, datum
  jména organizátorů

Publikační činnost

 •  

 •  

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2012

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • město: akce, názevm datum Vyžádaná přednáška:
  auotr název.

Zahraničí

 • státo, město: akce název datum
  příspěvek autoři název

 •  

Organizace konferencí/workshopů

 • město: konferene název kde, organizace, datum
  jména organizátorů

Publikační činnost

 •  

 •  

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2013

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • město: akce, názevm datum Vyžádaná přednáška:
  auotr název.

Zahraničí

 • státo, město: akce název datum
  příspěvek autoři název

 •  

Organizace konferencí/workshopů

 • město: konferene název kde, organizace, datum
  jména organizátorů

Publikační činnost

 •  

 •  

Odborná činnost v roce 2014

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • město: akce, názevm datum Vyžádaná přednáška:
  auotr název.

Zahraničí

 • státo, město: akce název datum
  příspěvek autoři název

 •  

Organizace konferencí/workshopů

 • město: konferene název kde, organizace, datum
  jména organizátorů

Publikační činnost

 •  

 •  zpět | následující


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education