PRACOVNÍCI PARTICIPUJÍCÍ NA PROJEKTU AVCŘEŠITEL PROJEKTU:

MASARYKOVA UNIVERZITA

Pedagogická fakulta

Katedra speciální pedagogiky

Poříčí 9/11

603 00  BRNO

 

PARTNEŘI PROJEKTU:

SDRUŽENÍ PRO POMOC MENTÁLNĚ POSTIŽENÝM V ČR

Městská organizace Brno

Helfertova 7 c

613 00 BRNO

 

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE PRO TĚLESNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽ

Kociánka 2

612 47 BRNO

 

ODBORNÉ UČILIŠTĚ A PRAKTICKÁ ŠKOLA

Lomená 44

617 00 BRNO

 

ODBORNÍ PRACOVNÍCI AKTIVIZAČNÍHO A VZDĚLÁVACÍHO CENTRA:

Jméno Pracoviště Pozice v projektu

Vedoucí projektu

doc. PhDr. Pipeková Jarmila, Ph.D.

PdF MU

manažer projektu (XII/05 - IV/06)

prof. PhDr. Vítková Marie, CSc.

PdF MU

supervizor projektu

Bc. Zelinková Klára

PdF MU

manažer projektu (V/06 - X/07)

doc. PaedDr. Bartoňová Miroslava, Ph.D.

PdF MU

didaktik

 

 

 

Administrativní personál

Bc. Erbes David

PdF MU

ekonom projektu

Bc. Doležal Filip

PdF MU

technik projektu

PhDr. Fialová Ilona

PdF MU

sekretářka projektu

     

Experti

Halm František

SPMP Brno

expert projektu

Ing. Hochman Ladislav

OU a PrŠ Lomená

expert projektu

Voithová Denisa

ÚSP Kociánka

expert projektu

     

Učitelé v zácvikových kurzech

Mgr. Geier Jiří

ÚSP Kociánka

učitel pomocných prací při výrobě papírových briket

Bc. Nováková Ilona

OU a PrŠ Lomená

učitel pomocných prací při přípravě pokrmů

Mariánková Helena

OU a PrŠ Lomená

učitel pomocných prací v knihařské a kartonážní výrobě

Pětníková Karla

ÚSP Kociánka

učitel pomocných prací v ovocnářské a zelinářské zahradě

Mgr. Štěpánek Miroslav

ÚSP Kociánka

učitel pomocných prací při ekologické demontáži

Mgr. Řiháček Josef

OU a PrŠ Lomená

učitel pomocných prací při správě a údržbě objektu

Mgr. Šebelová Marie

OU a PrŠ Lomená

učitel pomocných prací v prádelně

     

Odborní pracovníci

Mgr. Anderle Tomáš

OU a PrŠ Lomená

speciální pedagog

Mgr. Doležel Rudolf

OU a PrŠ Lomená

kariérový poradce

Kříž Karel

OU a PrŠ Lomená

kariérový poradce

Kučerová Hana

SPMP Brno

kariérový poradce

PhDr. Navrátil Jiří

ÚSP Kociánka

psycholog

Pleskačová Jitka

ÚSP Kociánka

sociální pracovnice

PhDr. Šiške Miloslav

OU a PrŠ Lomená

psycholog

DiS. Vlková Hana

ÚSP Kociánka

fyzioterapeut

MUDr. Zemanová Helena

ÚSP Kociánka

lékař

 

 

PARTNEŘI PROJEKTU:

 

 

                                                           

ÚSP pro TPM Kociánka                                                         Odborné učiliště a Praktická škola                              SPMP Brno
Kociánka 2, 612 47 Brno                                                          Lomená 44, 617 00 Brno                                               Sdružení pro pomoc mentálně postiženým
e-mail:kocianka@mbox.vol.cz                                                  e-mail: oupslom@iol.cz                                                 Helfertova 7c, 613 00 Brno
web: www.usp-kocianka.cz                                                       web: www.oupslomena.cz                                               e-mail: spmp-brno@quck.cz
tel: 515 504 348 – odd.pracovní rehabilitace                               tel: 545 234 335                                                           web: http://web.quick.cz/spmp-brno
fax: 515 504 333                                                                                                                                                     tel: 545 581 458

 


Verze pro tisk

© 2010-2018