Pozvánka na virtuální mezinárodní workshop NADANÝ ŽÁK VE ŠKOLE 4

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
Katedra pedagogiky
Katedra speciální pedagogiky

pod záštitou proděkanky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

prof. PhDr. Marie Vítkové, CSc.,

pořádá v rámci výzkumného záměru VZ MSM 0021622443


Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání


4. prosince 2012


virtuální mezinárodní workshopNADANÝ ŽÁK VE ŠKOLE 4
Místo konání: Pedagogická fakulta MU, čí 7, Brno 603 00


Místo konání: Pedagogická fakulta MU, aula č. 50, Poříčí 7, Brno

Kontakt pro zasílání přihlášky:
stava@kerio.ped.muni.cz


 Přihláška na virtuální mezinárodní workshop

NADANÝ ŽÁK VE ŠKOLE 4

Příjmení a jméno:

Tituly:

Pracoviště:

Adresa:

Telefon:

e-mail:

Název příspěvku v českém (slovenském) a anglickém jazyce:

Anotace a klíčová slova v českém nebo slovenském jazyce:

Anotace a klíčová slova v anglickém jazyce:
Kontaktní osoby, (informace):

Anotace a klíčová slova zasílejte nejpozději do 1. prosince 2012 na adresu:
PaedDr. Jan Šťáva, CSc., Katedra pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
stava@kerio.ped.muni.cz


Příspěvky nutno zaslat do 4. 12. 2012
Organizační pokyny:

Virtuální mezinárodní workshop je pořádán bez fyzické účasti přihlášených v elektronické formě.

Tématická diskuse bude realizována na webových stránkách katedry pedagogiky Masarykovy univerzity 11. prosince 2012 opět v elektronické formě.
Diskusi moderuje PaedDr. Jan Šťáva, CSc.

Konferenční poplatek 0,- Kč.


Šablona pro psaní příspěvku: pro vyplnění, prosím, použijte předepsané styly

Pokyny ke stažení ZDE (.pdf)


Příspěvky zasílejte, prosím, v elektronické podobě. Všechny referáty budou publikovány ve sborníku s ISBN na CD.
PaedDr. Jan Šťáva, CSc. prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc.
Garanta a organizátor workshopu vedoucí katedry pedagogiky


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education