Pozvánka na konferenci: Talent a nadání ve vzdělávání 2010

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzityKatedra pedagogiky

pod záštitou děkana Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

doc. RNDr. Josefa Trny, CSc.

pořádá v rámci výzkumného záměru VZ MSM 0021622443


Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání


7. – 8. září 2010


mezinárodní seminářTALENT A NADÁNÍ VE VZDĚLÁVÁNÍSlavnostní zahájení semináře v 10.00 hod.
Místo konání: Pedagogická fakulta MU, aula č. 50, Poříčí 7, Brno

Kontakt pro zasílání přihlášky: janda@ped.muni.czPřihláška na pracovní seminář

TALENT A NADÁNÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ

Příjmení a jméno:

Tituly:

Pracoviště:

Adresa:

Telefon:

e-mail:

Název příspěvku v českém ( slovenském) a anglickém jazyce:

Anotace a klíčová slova v českém nebo slovenském jazyce:

Anotace a klíčová slova v anglickém jazyce:
Kontaktní osoby, (informace):

Anotace a klíčová slova zasílejte nejpozději do 21. června 2010 na adresu:
Mgr. Miroslav Janda, Katedra pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
tel. 00 420 549 494 720, janda@ped.muni.cz


Platby vyřizuje Obchodní centrum MU:
http://is.muni.cz/obchod/fakulta/ped/konf/talent/
Organizační pokyny:

Konferenční poplatek při platbě fakturou činí 1350,- Kč.
Pro platbu, prosím, sdělte přesnou adresu pracoviště, které fakturu uhradí, IČO, DIČ a do zprávy pro příjemce jméno a příjmení vystupujícího.

 


Platbu fakturou uskutečněte nejpozději do 20. srpna 2010
Konferenční poplatek lze uhradit také hotově při presenci ve výši 1500,- Kč.
Sborník anotací, klíčových slov a program konference obdržíte při prezenci v tištěné podobě.
Sborník příspěvků bude vydán na CD.


Šablona pro psaní příspěvku: pro vyplnění, prosím, použijte předepsané styly


Pokyny ke stažení ZDE (.pdf)


Příspěvky zasílejte, prosím, v elektronické podobě, můžete je také nejpozději odevzdat na CD při presenci. Všechny referáty budou publikovány ve sborníku s ISBN na CD a to i v případě, že se referující nemohl pracovního semináře zúčastnit. Podmínkou je uhrazení konferenčního poplatku.


PaedDr. Jan Šťáva, CSc. Prof. PhDr. Oldřich Šimoník, CSc.
organizátor semináře vedoucí katedry


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education