Participující školy - Mateřská škola a Základní škola Želešice

Mateřská škola a Základní škola Želešice


Adresa: Sadová 530, Želešice, 643 43

www stránky: www.skolahrou.atlasweb.cz

kontaktní e-mail: skolahrou.zelesice@volny.cz

tel.: 547 225 129

ředitel školy: Mgr.Leoš Huzlík

Původní školský vzdělávací program se realizoval na čtyřech pracovištích a to v Ořechově, Židlochovicích, Rosicích a Ivančicích.

Od školního roku 2008/2009 pracujeme na pracovištích Želešice a Ivančice. Pracoviště Ořechov a Židlochovice se sloučilo a přestěhovalo do Želešic, pracoviště Rosice se sloučilo do Ivančic.

Mateřská škola a Základní škola v Želešicích i Ivančicích poskytuje základní vzdělání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. V naší škole je 1 oddělení mateřské školy (kapacita 10 žáků), dále školní družina, 10 tříd základní školy – z toho 2 třídy školy pomocné (kapacita 253 žáků ZŠ, 32 žáků PŠ) a 6 výchovných skupin mimoškolních aktivit (kapacita 70 dětí).

Do školy v Želešicích docházejí děti i z jiných okresů, např. Brno – město, Břeclav, Vyškov i Znojmo, proto při škole funguje týdenní internát s výchovnými skupinami. Děti jsou umístěny na internátě školy a pravidelně odjíždějí na volné dny do rodin.

Škola spolupracuje s Občanským sdružením V růžovém sadu v Ořechově, kde jsou v chráněných dílnách vzděláváni žáci s lehkým a těžkým mentálním handicapem.


prezentace školy (.ppt)


Verze pro tisk

© 2010-2018