Státní závěrečné zkoušky a Závěrečné zkoušky

Bakalářské studium Navazující magisterské studium CŽV - doplňující CŽV - rozšiřující


Přehled SZZ u studijních programů speciální pedagogiky

Formuláře

Okruhy


Bakalařské studium

Navazující magisterské studium

CŽV - doplňující

CŽV - rozšiřující

CŽV - doplňující, kvalifikačníVerze pro tisk

© 2010 Department of Special Education, Brno