Laboratorní třepačky

míchají vzorek tím, že pohybují celou nádobou. Vyrábějí se v různé velikosti, s možností zpracování vzorků různé velikosti, v některých případech i s možností současné temperace vzorku.

Minitřepačky k třepání mikro- až mililitrových množství vzorků (tzv. „vrňáky“)


Minitřepačka IKA lab dancer Minitřepačka IKA MS 3 Třepačka IKA Vortex Genius 3 Třepačka Heidolph Reax Top a Control

Třepačky určené k třepání mikrotitračních destiček


Třepačka Titramax

Třepání Petriho misek


Třepačka Rotamax

Třepání centrifugačních zkumavek


Třepačka Heidolph Multi Reax

Třepačky vhodné k třepání Erlenmeyerových baněk


Třepačka Vibramax Třepačka Unimax 2010 Třepačka IKA KS 130 control Třepačka IKA KS 260 control

Třepání obsahu dělicích nálevek


Třepačka Promax 1020 Třepačka IKA KS 501 digital Třepačka VKS 75A Control

Třepání obsahu kultivačních nádobek (biologie)


Třepačka Duomax 1030 Třepačka Promax 2020

Překlopná míchačka


Laboratorní míchačka Heidolph Reax 20 Laboratorní míchačka Heidolph Reax 2

Třepačka s inkubátorem


Třepačka s inkubátorem Třepačka s inkubátorem