Starověká ocel

  • Ocel byla známá již ve starověku. Nejstarším známým dokladem výroby oceli jsou kousky oceli nalezené na archeologickém nalezišti Kaman-Kalehoyuk v Anatolii (cca 100 km severovýchodně od Ankary) o stáří cca 4000 let.
  • Jiné starověké oceli pocházejí z východní Afriky (cca 1400 let př. n. l.).
  • Kolem roku 650 př. n. l. byla ocel ve velkých množstvích vyráběna ve Spartě.