Kyslíkové konvertory

  • Výroba oceli kyslíkovým pochodem je diskontinuální proces, který se skládá z těchto částí:
  • • přeprava a skladování taveniny horkého kovu
  • • předúprava taveniny horkého kovu (odsiřování)
  • • oxidaci v kyslíkovém konvertoru (oduhličení a oxidaci nečistot)
  • • úprava sekundární metalurgií
  • • odlévání
  • Hlavním principem procesu je profukování proudem čistého kyslíku vysouvatelnými ocelovými tryskami skrz roztavené surové železo. Nečistoty přitom tvoří se zásaditou vyzdívkou pece strusku, která se odstraňuje vylitím (nakloněním) konvertoru.
  • Časově je méně náročný, a proto patří k nejběžnějším v průmyslu výroby oceli.