Robert Boyle

25. 1. 1627 – 31. 12. 1691

  • • irský filozof, vědec, chemik, fyzik
  • • v roce 1680 se stal prezidentem Londýnské královské společnosti
  • • mezi jeho nejvýznamnější díla patří The Sceptical Chemist (Skeptický chemik) z roku 1661; Boyle zde kritizoval Aristotelovu teorii čtyř živlů i Paracelsovu teorii tří principů
  • • jeho teorie se stala prvním krokem k vytvoření pozdější atomové teorie: tvrdil, že hmota je tvořena elementy, ovšem jejich počet neznal a ani si netroufal vyslovit jejich fyzikální podstatu; domníval se, že elementy se skládají z velmi malých částeček (nazýval je corpuscule), které se mohou shlukovat do houfů a tvořit sloučeniny
  • • tvrdil, že pokud se látka nedá rozložit na jednodušší látky, je to prvek
  • • kvantitativní pokusy s plyny ho přivedly k objevu vztahu mezi tlakem a objemem plynů, a tak v roce 1662 vznikl tzv. Boyleův-Marriotteův zákon
  • • zkoumal sloučeniny fosforu, objevil kyselinu fosforečnou a připravil první zápalky
  • • v oboru elektřiny kromě jiného zjistil, že všechna tělesa se třením více zelektrizují tehdy, jsou-li předem zahřátá