Frank Sherwood Rowland

28. 6. 1927

Nobelovu cenu získal v roce 1995 společně s P. Crutzenem a M. Molinem za práci v chemii atmosféry

 • • americký chemik
 • • jeho otec byl profesorem matematiky
 • • studium:
  • – Chicagská univerzita (obhájil zde doktorskou disertaci z chemie)
 • • několik let působil na Princestonské a Kansaské univerzitě
 • • v roce 1964 se stal profesorem na Kaliornské univerzitě v Irvine, kde působí dodnes a kde založil chemické oddělení
 • • je členem Americké akademie umění a věd a zahraničním sekretářem Národní akademie věd USA
 • • v roce 1972 jeho pozornost upoutaly práce angličana Jamese Lavelocka, který vyvinul vysoce citlivé zařízení na měření organických plynů, kterým detekoval přítomnost freonu CFC-11 v atmosféře
 • • požádal svého sponzora, Komisi pro atomovou energii, o podporu projektu zaměřeného na zjišťování růstu obsahu halogenovaných uhlovodíků v atmosféře - nabídl také spolupráci Molinovi, který se již ve své disertačné práci zabýval chemickými lasery
 • • v roce 1973 se společně s Molinem začali věnovat výzkumu atmosféry
 • • v lednu roku 1974 popsali s Molinem možné ovlivnění ozonové vrstvy freonovými plyny - podle této jejich teorie chemicky inertní freony pronikají až do ozonosféry, kde jsou vystaveny intenzivnímu ultrafialovému záření, jehož působením dochází k rozkladu chlorovaných uhlovodíků až na elementární chlor, který přispívá ke snižování obsahu ozonu*
 • * ve výškách do 25 km nedochází k rozpadu freonů a malá část těchto plynů se dostává do stratosférických výšek