Linus Carl Pauling

28. 2. 1901 – 1994

Nobelovu cenu za chemii získal v roce 1954 za výzkumy podstaty chemických vazeb a jejich využití při objasňování struktury komplexních sloučenin

 • • americký chemik
 • • narodil se v rodině farmaceuta
 • • studium:
  • – filosofie, klasická literatura a přírodní vědy
  • – Kalifornský technologický institut v Pasadeně (chemie, fyzika, matematika)
 • • v Pasadeně působil od roku 1922 a postupně se stal profesorem a vedoucím katedry chemie a chemického inženýrství
 • • ve své vědecké práci se zaměřil na studium struktury molekul a problémy chemické vazby, mezomerii a rezonanci za pomoci kvantové mechaniky
 • • vypočítal velikost poloměrů iontů, sestavil je do tabulky a zformuloval některá obecná pravidla, podle kterých se ionty formují do krystalických struktur
 • • byl prvním, kdo použil kvantové teorie k řešení homeopolárních vazeb a předložil celou řadu empirických metod k určování jejich hodnot
 • • v oblasti biochemie zkoumal strukturu molekuly bílkovin a předložil výklad prostorové stavby bílkovin s uspořádáním peptidového řetězce v podobě šroubovice
 • • rozvinul také teorii imunity a vytvořil hypotézu o tvorbě antilátek v živém organismu
 • • Nobelovu cenu získal dvakrát, ve dvou různých oborech – kromě chemie mu byla v roce 1962 udělena Nobelova cena za mír