POUŽITÉ INFORMAČNí ZDROJE - Nobelovy ceny

  Teorie

 • [1] BOBER, J. Laureáti Nobelovy ceny. Bratislava: Obzor, 1971.
 • [2] BUDIŠ, J. a kol. Historie chemie slovem a obrazem. Brno: PdF MU, 1995. ISBN 80-210-1080-2.
 • [3] Encyklopedická edice: Listy 11: Chemikové. Praha: Encyklopedický dům, 1998. 48 listů. ISBN 80-86044-11-4.
 • [4] Nobelprize.org [online]. 2010 [cit. 2010-03-12]. Dostupné z: http://nobelprize.org/.
 • [5] WEINLICH, R. Laureáti Nobelovy ceny za chemii. Olomouc: Alda, 1998. ISBN 80-85600-54-4.
 • [6] Wikipedia [online]. 2009 [cit. 2010-03-24]. Dostupné z: http://www.wikipedia.org/.
 • Obrázky

 • [1] Nobelprize.org [online]. 2010 [cit. 2010-03-12]. Dostupné z: http://nobelprize.org/.
 • [2] Nobel prize [online] 20. 12. 2011[cit. 2011-12-20]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Nobel_Prize.png.