POUŽITÉ INFORMAČNí ZDROJE - 18. století

    Teorie

  • [1] BANÝR, J. a V. R. NOVOTNÝ. Stručné dějiny chemie a chemické výroby. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986.
  • [2] BUDIŠ, J. a kol. Historie chemie slovem a obrazem. Brno: PdF MU, 1995. ISBN 80-210-1080-2.
  • [3] BUDIŠ, J. a kol. Stručný přehled historie chemie. Brno: PdF MU, 1996. ISBN 80-210-1463-6.
  • [4] CÍDLOVÁ, H. a B. VALOVÁ. Stručný souhrn historického vývoje chemie. In: XXV. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Brno: Univerzita obrany, 2011. s. 379-388. ISBN 978-80-7231-812-4.
  • [5] SOLÁROVÁ, M. a K. LICHTENBERG. Vybrané kapitoly z historie chemie. Brno: Paido, 2000. ISBN 80-85931-81-8.
  • Obrázky

  • [1] PARTINGTON, James Riddick. A Short History of Chemistry. New York: Dover Publications, Inc., 1989. s. 129. ISBN 0-486-65977-1.