Zinek

  • chemická značka: Zn
  • název: - český: Zinek, - anglický: Zincum, - latinský: Zincum
  • původ názvu: původ názvu je nejasný, ale lze přijmout domněnku, že byl odvozen z německého slova zinke (= bodec, zub) podle vzhledu kovu
  • doba objevu: 3000 let př. n. l. (Babylónie), 1400 - 1000 let př. n. l. (Palestina), 13. stol. (Indie), 18. stol. (Anglie, Belgie)
  • příprava v době objevu: již Babylóňané tavili slitiny mědi se zinkem a cínem; palestinská mosaz se vyráběla úmyslným smícháním měděných a zinkových rud; ve 13. století se pravděpodobně poprvé podařilo připravit zinek redukcí oxidu zinečnatého dřevěným uhlím při teplotě 1000 °C
  • použití v době objevu: výroba mincí, zrcadel, bronzové předměty s velkým obsahem zinku
  • naleziště v době objevu: zinek ve slitinách již v Babylónii a Palestině, později plánovitá výroba zinku existovala v Číně, Indii, Anglii a Belgii
  • naleziště v Čechách v době objevu: Slezsko