Glauberova sůl

  • Glauberova sůl nebo také mirabilit (historicky sal mirabilis), chemicky dekahydrát síranu sodného (Na2SO4• 10H2O), je známý od 17. století, kdy ji reakcí chloridu sodného a kyseliny sírové připravil J. R. Glauber.
  • Mirabilit je bílý, skelně lesklý, štěpný nerost, rozpustný ve vodě. Vyskytuje se v sedimentech solných jezer a izolovaných zátok, například v Kaspickém moři. Je rozpuštěn v hořkých minerálních vodách, např. v České republice u Sedlic. Používá se v lékařství jako detoxikační prostředek pod názvem Glauberova sůl, ve sklářství a barvířství.