Gadolinium

  • chemická značka: Gd
  • název: - český: Gadolinium, - anglický: Gadolinium, - latinský: Gadolinium
  • původ názvu: prvek je pojmenován podle nerostu gadolinitu, ve kterém byl objeven
  • doba objevu: spektrální čáry gadolinia pozoroval Jean Charles de Marignac v roce 1880. Gadolinium izoloval Paul Emile Lecoq de Boisbaudran v roce 1886.
  • získávání v době objevu: gadolinium se nachází společně s dalšími kovy ze skupiny lanthanoidů, proto byly jeho sloučeniny také izolovány stejnou metodou – rozpuštěním směsi sloučenin lanthanoidů v kyselině sírové a následnou frakční krystalizací
  • použití v době objevu: gadolinium se příliš široce nevyužívá, první použití bylo ve slitinách, např. jako legující přísada do oceli. Dnes se používá v jaderných reaktorech jako moderátor.
  • naleziště v době objevu: Skandinávie
  • naleziště v Čechách v době objevu: není známo