Brom

  • chemická značka: Br
  • název: - český: Brom, - anglický: Bromine, - latinský: Bromum
  • původ názvu: název je odvozen od řeckého slova bromos (= zápach)
  • doba objevu: brom objevili v roce 1825 Carl Jacob Löwig v prameni minerální vody v Bad Kreuznach a v roce 1826 Antoine Balard v popelu z mořských řas
  • získávání v době objevu: sloučeniny bromu jsou obsaženy v mořské vodě, získávaly se z určitých druhů mořských řas
  • použití v době objevu: první využití bromu bylo při fotografování (daguerrotypie - používala se stříbrná destička pokrytá halogenidem stříbra) a během 19. a počátkem 20. století se sloučeniny bromu používaly jako sedativa. Dnes se využívají převážně jako zpomalovače hoření.
  • naleziště v době objevu: sloučeniny bromu jsou obsaženy v mořské vodě a v minerálních pramenech, k objevu došlo v Německu a ve Francii
  • naleziště v Čechách v době objevu: není známo