Bor

  • chemická značka: B
  • název: - český: Bor, - anglický: Boron, - latinský: Borum
  • původ názvu: pojmenován podle sloučeniny boraxu, ve kterém byl objeven; název boron navrhl H. Davy, aby vyjádřil zdroj prvku i jeho podobnost s uhlíkem = bor (ax + carb)on = boron
  • doba objevu: sloučenina borax byla známa již v raném středověku, objev boru pochází z 19. století
  • získávání v době objevu: v roce 1808 izolovali H. Davy, J. L. Gay-Lussac a L. J. Thénard velmi nečistý bor, až v roce 1892 získal H. Moissan vzorky o 95 – 98% čistotě redukcí oxidu boritého hořčíkem; bor o čistotě 99 % se podařilo získat až na konci 20. a na začátku 21. století
  • použití v době objevu: použití boraxu jako tavidla je doloženo ve spisu Nauka o vysokém umění zušlechťovat kovy ze 13. století, později měl uplatnění při výrobě tvrdých borosilikátových skel
  • naleziště v době objevu: borax se získával ze solných jezer ve Střední Asii, pod názvem „tinkal“ se dostal i do Evropy
  • naleziště v Čechách v době objevu: není známo