Beryllium

 • chemická značka: Be
 • název: - český: Beryllium, - anglický: Beryllium, - latinský: Beryllium
 • původ názvu: současný název navrhl Wöhler odvozením od nerostu beryllu
 • doba objevu: zelená odrůda berylu, byl znám již ve starověku, avšak nebyly známy jeho nejdůležitější složky; kovové beryllium se podařilo připravit až v roce 1828
 • získávání v době objevu:
 • - kovové beryllium bylo poprvé připraveno nezávisle dvěma vědci: F. Wöhlerem a A. Bussym
 • - roku 1898 poprvé kov elektrolyticky připravil P. Lebeau
 • - první technickou přípravu beryllia navrhl v roce 1932 A. Stock a H. Goldschmidt
 • použití v době objevu: výroba různých slitin (např. s mědí tvoří berylliový bronz) nebo jako konstrukční materiál pro letectví
 • naleziště v době objevu: Evropa
 • naleziště v Čechách v době objevu: není známo