Astat

  • chemická značka: At
  • název: - český: Astat, - anglický: Astatine, - latinský: Astatinum
  • původ názvu: název prvku je odvozený od řeckého slova astatos (= nestabilní)
  • doba objevu: existenci astatu předpověděl už v roce 1869 Mendělejev, ale jako prvek byl objeven až v roce 1940 na Kalifornské univerzitě v Berkeley. O objev se zasloužili Dale R. Corson, Kenneth Ross MacKenzie a Emilio Segrè.
  • získávání v době objevu: astat 211At byl poprvé získán bombardováním bismutu 209Bi alfa částicemi. V přírodě se astat téměř nevyskytuje, má velice krátký poločas rozpadu.
  • použití v době objevu: astat neměl v době objevu žádné praktické využití. Dnes se využívá v medicíně jako zdroj částic alfa, ale jeho využití je silně omezeno krátkým poločasem rozpadu. Výhodou při lékařském využití je, že astat neprodukuje pronikavější záření beta, které by poškodilo okolní tkáně.
  • naleziště v době objevu: astat se přírodě téměř nevyskytuje, získává se uměle
  • naleziště v Čechách v době objevu: astat se přírodě téměř nevyskytuje, získává se uměle