ZLATOBÝL CELÍK (Solidago virgaurea, Solidago gigantea)- stanoviště

Zlatobýl vyžaduje slunná stanoviště. Nacházíme ho na pasekách, stráních nebo ve světlých lesích.