ZEMĚŽLUČ HOŘKÁ (Centaurium erythraea)- stanoviště

Zeměžluč preferuje slunná a suchá stanoviště jakými jsou louky, paseky, suché stráně či okraje lesů a polních cest.